Antoni Navarro
Josep Lluís Gràcia, membre d'AVEC, professor de Ciències Socials i de dramatització a l'IES de Vilamarxant i cantant del Cor de L'Eliana, presenta al CEFIRE d'Alzira el curs Estratègies dramàtiques per a dinamitzar l’aula. Entreu a la pàgina del Cefire o crideu per a informar-vos. Aquells que us interessa investigar sobre les possibilitats didàctiques de l'art dramàtic no s'ho podeu perdre.
Plaça Casasús, 4 Tel: 962404326
Fax: 962405137 E-mail: 46401581@centres.cult.gva.es

DATA INICI: 03/07/2006 DATA FINAL: 07/07/2006 HORARI: de 09:00 a 14:00 h

OBJECTIUS:
- Reflexionar al voltant de les potencialitats educadores de les estratègies dramàtiques.
- Oferir recursos didàctics innovadors davant els nous reptes socioeducatius.
- Exposar les bases metodològiques per als tallers d'expressió i comunicació.

CONTINGUTS:
- La dramatització com a eina per a l'educació en valors.
- La improvisació teatral per a la intervenció sociocultural.
- La dramatització com a espai per al desenvolupament dels multillenguatges.
- Dramatització i resolució de conflictes a l'aula.
- La utilització de recursos teatrals en les diferents matèries del currículum.