Antoni Navarro
Paco Zarzoso estrena amb èxit Arbush a El Grec de Barcelona amb una obra divertídissima on els comentaris de Bush no sé sap si són d'ell o de Grouxo Marx. Es repta al públic a trobar quines han estat les rèpliques reals com la vida mateixa del prisident de l'Imperi.