Antoni Navarro

Powered by Castpost

El punt de vista de cada persona constitueix una perspectiva única respecte d’una realitat més ampla. Si jo puc “mirar” a través de la teua perspectiva i tu de la meua, veurem coses que no mai no hauríem vist a soles.

Peter M. Senge