Antoni Navarro

La música d'arrel i les tradicions populars.