Antoni Navarro
All the world’s a stage
and all the men and women merely players.

(As You Like It. W. Shakespeare)
El dissabte 20 de maig es va cel·lebrar al Centre socio-cultural de L’Eliana l’XI Jornada de didàctica de la dramatització que organitzen el CEFIRE de Sagunt i l’Associació Valenciana d’Expressió i Comunicació. Un dels tallers que es va desenvolupar va ser el de English through drama (Anglés a través de la dramatització) dirigit per Tim Herdon.
El taller es va desenvolupar en un ambient lúdic, com correspon a qualsevol taller de dramatització i les activitats que ferem son les següents:
· Presentacions. Entre les múltiples maneres de presentar-nos a banda de dir cadascun el seu nom, després vàrem dir el nom del company del costat, per passar a dir el nom de qualsevol company, i per acabar mirar a algú i que ell diguera el nostre nom.
· Ordenació. Ordenar-se en fila per distància del lloc de procedència de cada participant
· L’espill. Per parelles imitar les accions o moviments que fa la parella com si fores l’espill.
· Reclamacions. Es tracta del tradicional joc de mimar títols de pel·lícules però en la variant de que el que es mima són une frases que són reclamacions de clients d’un hotel.
· Escolta activa. Per parelles es treballarem l’escolta a través d’un joc que consisteix en fer a duo feines de la casa deixant-se portar emocionalment pels diferents estils musicals que anaven sonant a l’aparell de música.
A continuació ferem un altre exercici per treballar l’escolta, l’acceptació i l’ajuda que consistia a fer per parelles la simulació d’estar a la cuina fent crêpes seguint diferents estils musicals. A diferència de l’exercici anterior aquest era de focus alt perquè cada vegada el focus es situava en una sòla parella.

· Mimar. Per parelles, un dels dos agafava un paperet i tenia que mimar que caminava de la manera que es descrivia a la frase. Per exemple: pel borde d’un precipici, per damunt de pedres calentes, per una corda penjada, etc
El següent exercici de mimar va ser el de les escultures. Ens dividirem en dos grups i hi havia que disposar a les persones de l’altre grup de la mateixa manera que en les fotos que ens mostrava Tim.

· Improvisacions. Per parelles. Una de les dos persones agafava un paperet amb una frase que donava peu a un diàleg improvisat.
· Dramatització. El taller va acabar amb la representació a càrrec de tot el grup d’una improvisació on la situació era un casament amb sorpresa final.

Com a conclusió, dir que tots els participants s’ho passarem molt bé, vam estar molt ben coordinats per Tim, i va quedar ben palés que la dramatització i el teatre són una potent eina per desenvolupar les habilitats lingüístiques del nostre alumnat.
Per Manolo Learreta
NOTA: If you can read in english and you want to know more about Tim Herdon enter here>>>